Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti,
ne o život příjemný.  
Aristoteles

 
 
Dr. K a č a r a s  Dimitris
Internista
Specialista na pohybové ústrojí
Zdravý životní styl
Family Doctor
Mírove namesti 233
Tyniste nad Orlicí 517 21

Czech Republic

Internista,specialista na pohybové ústrojí, manuální medicína.Programy léčby obezity, anti-aging medicina...čtěte
Základní léčbou nemocí je nalezení její příčiny. Pravdou však zůstává, že u více než 80% nemocí neznáme jestě dnes ve 21.století,jak nemoci úplně vyléčit. Antibiotikové boom již pomalu odeznělo a v některých oborech medicíny nedošlo k výraznému pokroku. Neveříte, stačí vycestovat mimo Evropu a jste rázem v dávné minulosti.


Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno.

 
 Proč není možné, aby zdravý životní styl fungoval v běžném životě a zbavil mnoho lidí utrpení? Bohužel (a přiznejme si to všichni), primární touhou lidstva je naplnit ideje jednoho starořeckého etického směru, který usiloval o dosažení vrcholné blaženosti. Dokonce jako základního cíle života. Směr se nazýval hédonismus. Touhou po blaženosti se lidé liší od ostatních živočichů na Zemi. Člověk na přirozené pudy téměř zapomněl, vytratily se či zasunuly do nejspodnějších pater. Největší část lidského mozku ovládá onen hédos. Blaženost je ovšem protikladem zdravému životnímu stylu.
Zdraví, štěstí a pocit pozitivního smyslu života ničí současnému lidstvu tři oblasti, ve kterých se "ďábel" cítí jako doma: strava, životní prostředí a psychika.
Ráj (hebrejsky Eden, bylo sice pojmenování jedné nepříliš pohostinné pouště) představuje věčnou a trvalou blaženost. Člověk, tedy Adam, nemusel požívat potravu, neboť byl tvorem stvořeným bohem a určeným k věčné blaženosti. Nemusel ani projevovat žádné emoce, které v biblickém podání jsou symbolizovány ženou, neměl vztahy. A vztahy jsou příčinou emocí. Jakmile Adam porušil dary, které mu byly dány a okusil emoce i stravu v podobě jablka - byl z ráje vyhnán. Jak poučné, avšak bez dopadu na lidstvo. Během vyhnání z ráje lidstvo vypracovalo tak neuvěřitelně komplikovaný systém nejen ve stravování (ale i v soužití), že jde o zdroj lidského utrpení a neštěstí. Racionálně se připouští, že zdrojem nemocí i hlavním důvodem předčasné smrti je stravování. Vše, co popisuji v článku se týká samozřejmě té části lidstva, které se pojmenovalo civilizovaným. Ne oněch milionů, co umírají hlady.

Jídlo a jeho odpad

Současné jídlo přináší do organismu mnoho odpadu. Důsledkem je postupná devastace jednotlivých orgánů i systémů lidského organismu. Dvě třetiny lidí zemřou na srdečně-cévní choroby. Jejich cévní systém a srdeční sval jsou poničeny. Ale čím a z čeho? Metabolity - zbytky ze stravy. Největší množství lidí ohrožují metabolity vznikající poruchou tukového metabolismu, které jsou základem těchto nemocí a zbytečných úmrtí. Lze to zpomalit dietou, ochrannými látkami pro cévní stěnu či dokonce léky snižujícími výskyt tukových metabolitů v krvi. Ale porucha nakonec zvítězí. Důkazem je statistika úmrtnosti.
Mnoho přinášejí poruchy metabolismu uhlohydrdtů a cukrů. Jsou to účinné toxiny sami o sobě. Nalézám je v různých tkáních, kde vytvářejí vhodné prostředí pro výskyt plísní. A vytvářejí situace, které vedou k zánětům těchto tkání. Jenže dopad je na celém organismu.
Z hlediska lidské psychiky jsou nejhoršími metabolity gluten a gliadin, tedy obilný lepek. Tyto metabolity jsou nervovými jedy a stojí za většinou duševních chorob. Přes nervový systém způsobují poruchy imunity. A co je závažné? Objevují se u většiny auto imunitních onemocnění (cukrovka či artritida), ale také u dalších poruch funkce nervového systému. Nejen v jeho centrální části (v mozku), ale i v periferním a autonomním nervovém systému.

Životní prostředí

Druhou oblastí, která člověka ohrožuje a která souvisí s jeho životním stylem, jsou toxiny životního prostředí. Jsou jich desítky, možná i stovky. V každodenní praxi testuji u pacientů dva nejčastější a velmi zdravotně škodlivé. Jde o jedovaté kovy, především rtuť, olovo, nikl, kadmium, chrom, ba i stříbro a zlato, všechny způsobují nervové problémy, v těle se stanou vodivými a zapříčiňují probíjení elektrických impulsů mezi nervovými buňkami. Tyto jedovaté kovy jsou toxické i pro samotnou buňku. Poté vznikají různé poruchy, především při znovuvytváření různých enzymů, hormonů, látek imunitního systému. Tyto komplikované sloučeniny se reprodukují na základě dokonalé funkce genové předlohy. Kovy narušují toto působení a vzniká zvýšená vodivost či dokonce degenerace nervových buněk. Jsou například příčinou migrény, epilepsie, emočních i emocionálních poruch. A jsou pevnou součástí alergií! Při toxickém zatížení lymfatického systému vznikají potíže s periferním nervovým systémem (vnímáme je jako brnění). Toxiny jsou hlavní příčinou chybného počínání autonomního nervového systému. Neexistuje žádná funkce v lidském těle, která by jím nebyla ovlivňována.
 
Dalším nebezpečným a podceňovaným toxinem je radioaktivita. Vyskytuje se zabudována v organismu asi u jedné třetiny lidí. Testované těžké kovy charakterizují a předpovídají člověka ohroženého cévní problematikou. Kumulaci radioaktivity, tedy prvků jako cesium, stroncium a uran, nacházíme u lidí, kteří inklinují k onemocnění zhoubným nádorem. Dnes je nám již známo, jak kumulace radioaktivity např. v tlustém střevě rozbíhá proces genových změn a spouští stavidlo vzniku zhoubného nádoru.

Psychika

Třetí "ďáblovou komůrkou" a to toxickou oblastí, je naše psychika. Jedná se o oblast stresu, emočních poruch a patologických programů, které člověk získává z chybných předloh v průběhu života. Tyto psychické toxiny působí stejně závažným způsobem jako toxiny z hmotné oblasti. Způsobují poruchy funkce orgánů a tkání, neboť jsou psychikou atakovány. Psychika nejen ohrožuje chod nervového systému, ale podle složité symboliky se zúčastňuje i poruch jednotlivých tkání, například v případě štítné žlázy, žlučníku, střeva, žaludku, gynekologického ústrojí a vlastně u všech dalších.
Cílem zdravého životního stylu by mělo být snižování zatížení lidského organismu. A to těch okruhů, které jsem popsal. Lidé se snaží, ale chaoticky. Změnou stravy a eliminací stresu pomocí relaxace, cvičení či užívání podpůrných prostředků. Počínání většiny lidí nemá systematický charakter. A metody nepůsobí tak účinně, jak by si uživatelé přáli. Zanedbávání zdravého životního stylu zkracuje výrazně život a zhoršuje zdravotní stav člověka. Dodržování současných poznatků o zdravém životním stylu bohužel člověka před nemocemi a zdravotními problémy neochraňuje. Záležitosti jako je dieta, relaxace, užívání ochranných prvků a látek, meditace, sport apod., je třeba doplnit o významný prvek - detoxikaci. V širším slova smyslu jde o cílenou eliminaci toxinů ze třech výše uvedených okruhů. Pokud by detoxikace plnila svůj účel a člověk by byl schopen očišťovat se od vnitřních toxinů - zdrojů zdravotních poruch, pak je naděje, že se zdraví lidstva celkově zlepší. 
Proč není možné, aby zdravý životní styl fungoval v běžném životě a zbavil mnoho lidí utrpení? Bohužel (a přiznejme si to všichni), primární touhou lidstva je naplnit ideje jednoho starořeckého etického směru, který usiloval o dosažení vrcholné blaženosti. Dokonce jako základního cíle života. Směr se nazýval hédonismus. Touhou po blaženosti se lidé liší od ostatních živočichů na Zemi. Člověk na přirozené pudy téměř zapomněl, vytratily se či zasunuly do nejspodnějších pater. Největší část lidského mozku ovládá onen hédos. Blaženost je ovšem protikladem zdravému životnímu stylu.
Zdraví, štěstí a pocit pozitivního smyslu života ničí současnému lidstvu tři oblasti, ve kterých se "ďábel" cítí jako doma: strava, životní prostředí a psychika.
Ráj (hebrejsky Eden, bylo sice pojmenování jedné nepříliš pohostinné pouště) představuje věčnou a trvalou blaženost. Člověk, tedy Adam, nemusel požívat potravu, neboť byl tvorem stvořeným bohem a určeným k věčné blaženosti. Nemusel ani projevovat žádné emoce, které v biblickém podání jsou symbolizovány ženou, neměl vztahy. A vztahy jsou příčinou emocí. Jakmile Adam porušil dary, které mu byly dány a okusil emoce i stravu v podobě jablka - byl z ráje vyhnán. Jak poučné, avšak bez dopadu na lidstvo. Během vyhnání z ráje lidstvo vypracovalo tak neuvěřitelně komplikovaný systém nejen ve stravování (ale i v soužití), že jde o zdroj lidského utrpení a neštěstí. Racionálně se připouští, že zdrojem nemocí i hlavním důvodem předčasné smrti je stravování. Vše, co popisuji v článku se týká samozřejmě té části lidstva, které se pojmenovalo civilizovaným. Ne oněch milionů, co umírají hlady.

Jídlo a jeho odpad

Současné jídlo přináší do organismu mnoho odpadu. Důsledkem je postupná devastace jednotlivých orgánů i systémů lidského organismu. Dvě třetiny lidí zemřou na srdečně-cévní choroby. Jejich cévní systém a srdeční sval jsou poničeny. Ale čím a z čeho? Metabolity - zbytky ze stravy. Největší množství lidí ohrožují metabolity vznikající poruchou tukového metabolismu, které jsou základem těchto nemocí a zbytečných úmrtí. Lze to zpomalit dietou, ochrannými látkami pro cévní stěnu či dokonce léky snižujícími výskyt tukových metabolitů v krvi. Ale porucha nakonec zvítězí. Důkazem je statistika úmrtnosti.
Mnoho přinášejí poruchy metabolismu uhlohydrdtů a cukrů. Jsou to účinné toxiny sami o sobě. Nalézám je v různých tkáních, kde vytvářejí vhodné prostředí pro výskyt plísní. A vytvářejí situace, které vedou k zánětům těchto tkání. Jenže dopad je na celém organismu.
Z hlediska lidské psychiky jsou nejhoršími metabolity gluten a gliadin, tedy obilný lepek. Tyto metabolity jsou nervovými jedy a stojí za většinou duševních chorob. Přes nervový systém způsobují poruchy imunity. A co je závažné? Objevují se u většiny auto imunitních onemocnění (cukrovka či artritida), ale také u dalších poruch funkce nervového systému. Nejen v jeho centrální části (v mozku), ale i v periferním a autonomním nervovém systému.

Životní prostředí

Druhou oblastí, která člověka ohrožuje a která souvisí s jeho životním stylem, jsou toxiny životního prostředí. Jsou jich desítky, možná i stovky. V každodenní praxi testuji u pacientů dva nejčastější a velmi zdravotně škodlivé. Jde o jedovaté kovy, především rtuť, olovo, nikl, kadmium, chrom, ba i stříbro a zlato, všechny způsobují nervové problémy, v těle se stanou vodivými a zapříčiňují probíjení elektrických impulsů mezi nervovými buňkami. Tyto jedovaté kovy jsou toxické i pro samotnou buňku. Poté vznikají různé poruchy, především při znovuvytváření různých enzymů, hormonů, látek imunitního systému. Tyto komplikované sloučeniny se reprodukují na základě dokonalé funkce genové předlohy. Kovy narušují toto působení a vzniká zvýšená vodivost či dokonce degenerace nervových buněk. Jsou například příčinou migrény, epilepsie, emočních i emocionálních poruch. A jsou pevnou součástí alergií! Při toxickém zatížení lymfatického systému vznikají potíže s periferním nervovým systémem (vnímáme je jako brnění). Toxiny jsou hlavní příčinou chybného počínání autonomního nervového systému. Neexistuje žádná funkce v lidském těle, která by jím nebyla ovlivňována.
 
Dalším nebezpečným a podceňovaným toxinem je radioaktivita. Vyskytuje se zabudována v organismu asi u jedné třetiny lidí. Testované těžké kovy charakterizují a předpovídají člověka ohroženého cévní problematikou. Kumulaci radioaktivity, tedy prvků jako cesium, stroncium a uran, nacházíme u lidí, kteří inklinují k onemocnění zhoubným nádorem. Dnes je nám již známo, jak kumulace radioaktivity např. v tlustém střevě rozbíhá proces genových změn a spouští stavidlo vzniku zhoubného nádoru.

Psychika

Třetí "ďáblovou komůrkou" a to toxickou oblastí, je naše psychika. Jedná se o oblast stresu, emočních poruch a patologických programů, které člověk získává z chybných předloh v průběhu života. Tyto psychické toxiny působí stejně závažným způsobem jako toxiny z hmotné oblasti. Způsobují poruchy funkce orgánů a tkání, neboť jsou psychikou atakovány. Psychika nejen ohrožuje chod nervového systému, ale podle složité symboliky se zúčastňuje i poruch jednotlivých tkání, například v případě štítné žlázy, žlučníku, střeva, žaludku, gynekologického ústrojí a vlastně u všech dalších.
Cílem zdravého životního stylu by mělo být snižování zatížení lidského organismu. A to těch okruhů, které jsem popsal. Lidé se snaží, ale chaoticky. Změnou stravy a eliminací stresu pomocí relaxace, cvičení či užívání podpůrných prostředků. Počínání většiny lidí nemá systematický charakter. A metody nepůsobí tak účinně, jak by si uživatelé přáli. Zanedbávání zdravého životního stylu zkracuje výrazně život a zhoršuje zdravotní stav člověka. Dodržování současných poznatků o zdravém životním stylu bohužel člověka před nemocemi a zdravotními problémy neochraňuje. Záležitosti jako je dieta, relaxace, užívání ochranných prvků a látek, meditace, sport apod., je třeba doplnit o významný prvek - detoxikaci. V širším slova smyslu jde o cílenou eliminaci toxinů ze třech výše uvedených okruhů. Pokud by detoxikace plnila svůj účel a člověk by byl schopen očišťovat se od vnitřních toxinů - zdrojů zdravotních poruch, pak je naděje, že se zdraví lidstva celkově zlepší.